Menu
Menu
Menu

Classificatie

Classificatie en metadata verrijking

De classificatie van een document, oftewel op basis van inhoud, layout, omvang en andere kenmerken, bepalen of een document een factuur, inschrijfformulier, rapport, brochure, declaratie, akte of klachtenbrief is. Voor de mens is het vaak in een oogopslag duidelijk in welk vakje het document hoort. Voor een computer was dat veel lastiger. Een voorbeeld waarbij het lastig wordt is een bankafschrift dat van een betaalrekening is of van een beleggingsrekening. Bij een hypotheekaanvraag proces van essentieel belang om het verschil te kunnen herkennen.

Met Migrato en de beschikbare tooling wordt dit nu echter wel mogelijk. Door geavanceerde taaltechnologie kan via de gebruikte grammatica, spelling, woordkeuze en herhaling zeer nauwkeurig worden achterhaald wat de classificatie zou moeten zijn. Het onderscheid tussen een gewone klacht of een high-priority klacht kan zo zelfs achterhaald worden.

Migrato classificatie

De Migrato tooling maakt het mogelijk de classificatie op een aantal verschillende processen toe te passen.

  • Bij batchconversie van een oude ECM toepassing naar een nieuwe ECM toepassing. (Migratie)
  • Bij de verwerking van gedigitaliseerde documenten uit een digitale postkamer voordat ze verder gaan naar het bedrijfsproces.
  • Bij de check-in door een medewerker vanaf zijn desktop middels bijvoorbeeld een Microsoft Word. Microsoft SharePoint of ECM toepassing.
  • Bij het behandelen van een document in een bedrijfstoepassing als SAP, Siebel, SalesForce, etc.

Zo wordt het mogelijk dat de classificatie met een 80 à 90 procent nauwkeurigheid wordt gedaan voor processen als, declaraties, hypotheek of kredietverstrekking, claims, etc.

De metadata is voor het terugvinden van een document in een specifiek bedrijfsproces nog van essentieel belang. Met metadata kan niet alleen de medewerker een document weer terugvinden, maar kan ook de compliance, records management en relevantie worden bewaakt. Het toekennen van metadata is voor een medewerker niet altijd even plezierig. Het is meer een proces waarbij de medewerker probeert zo min mogelijk te doen. Met de tooling is het naast de classificatie ook mogelijk geheel geautomatiseerd de metadata toe te kennen, te verbeteren of te controleren.

Met de geheel geautomatiseerde classificatie en metadata verrijking van Migrato realiseren organisaties een productiviteitsverbetering die kan oplopen tot een 30 procent van de arbeidstijd van de gemiddelde proces- of kenniswerker.

Migrato heeft o.a. de volgende klanten geholpen met het verrijken van hun kennis!