Menu
Menu
Menu

MIDA

Migrato Intelligente Document Analyse

Een Migrato Document Analyse geeft een volledig inzicht in de digitale document verzameling(en) op een FileShare. netwerkschijf, persoonlijke drive, SharePoint Site, DMS toepassing, applicatie met Document Management functies, etc. De analyse geeft een statistisch overzicht over alle digitale “documenten” in o.a. aantallen, grootte, structuur, ouderdom, eigenschappen, etc. De rapportage geeft als aanbeveling een gedetailleerd beeld van de mogelijkheden voor opschoning, classificatie en archiefwaardigheid. De resultaten van het rapport worden een deskundige Migrato consultant besproken zodat de volgende stappen kunnen worden vormgegeven.

Rapportage

De rapportage geeft inzicht in o.a.;

  • Aantallen bestanden en omvang per extensie, grootste bestanden en folders
  • Ouderdom van de bestanden (originele aanmaakdatum en laatst gewijzigd)
  • Documenteigenschappen (inhoudelijk van MsOffice en PDF documenten)
  • Versies, dubbelen en bijna dubbelen
  • Folderstructuur (diepte) en inzicht in plaatsen waar vergelijkbare content staat op basis van context

Doelstelling van de rapportage is om de eigenaar van de content in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen over opruimen, mogelijke migratie van belangrijke content en herstructurering.

Classificatieschema – voorstel

Classificatie van documenten is het toekennen van één of meerdere documenteigenschappen aan een document voor verbetering in het kunnen terugzoeken, en het toepassen van records management. De Migrato Intelligente Document Analyse genereerd een voorstel voor de classificatie naar documenttype op basis van de (folder)structuur, bestandnamen en documentinhoud.

Migrato heeft o.a. de volgende klanten geholpen met het verrijken van hun kennis!