Menu
Menu
Menu

MICO

Migrato Intelligente Content Optimalisatie

Met de Migrato Intelligente Content Optimalisatie kunnen diverse optimalisaties worden uitgevoerd op de digitale bestanden. De volgende functies zijn beschikbaar;

  1. Deduplicatie
  2. PDF opsplitsen en PDF compressie
  3. OCR op image bestanden
  4. Formaat conversie

Deduplicatie

De deduplicatie tools kunnen op basis van verschillende technieken bepalen of een bepaald bestand een duplicaat is van een eerder verwerkt bestand. Of iets een duplicaat is wordt niet alleen vastgesteld op basis van bestandnaam en grootte, maar ook op basis van inhoud en verschillen. Via een threshold waarde kan bepaald worden of een document waarschijnlijk een kopie (versie) is van een eerder verwerkt document.

Een deduplicatie wordt vaak vooraf gegaan door een initiële opschoning. De opschoning kan zodanig ingericht worden dat folders met naamgeving als “Tijdelijk”, “Temp” of “TMP” worden verwijderd. Configuratieregels kunnen ingesteld worden op bijvoorbeeld;

  • extensie
  • creatie datum bestand
  • woorden die in bestandnaam voorkomen
  • laatst gewijzigde datum
  • grootte van het bestand, etc.

Na de configuratie kan via een simulatie worden bepaald wat de consequenties of gevolgen zijn van deze regels op de echte content. Na verificatie en akkoord kan de daadwerkelijke opschoning en deduplicatie plaatsvinden.

Migrato heeft o.a. de volgende klanten geholpen met het verrijken van hun kennis!