Menu
Menu
Menu

Diensten

Migratie diensten

Een ECM migratie is niet alleen een technische uitvoering. Tijdens migraties zullen verschillende vraagstukken voorbij gaan komen. Voor elk van die vraagstukken heeft Migrato een draaiboek en plan van aanpak gereed. Het resultaat is een content migratie van ECM naar ECM, waarbij niet alleen alle content één op één wordt overgezet, maar ook de bedrijfsbelangen worden meegenomen. Altijd en snel de juiste informatie kunnen vinden, compliance, hergebruik en klantentevredenheid zijn de maatstaf voor Migrato wat betreft de aangeboden diensten.

Deduplicatie
Hoe vaak wordt hetzelfde bestand bewaard? Onderzoeken tonen aan dat 5 of meer keer geen uitzondering is. Verder worden bestanden gekopieerd, een beetje aangepast en weer bewaard. De hoeveelheid dubbele bestanden kan al snel een 20 à 30 procent van de totale opslag in beslag nemen. Enerzijds leidt dit tot een kostenpost voor veelal dure opslag, anderzijds kan voor de medewerker lastig worden om de echte laatste en/of juiste versie te vinden. De deduplicatie dienst omvat de analyse van de huidige content, waar die dan ook staat, en de afstemming over de bedrijfsregels die gaan bepalen wat wel en wat niet weg mag.

Classificatie
Het classificeren van documenten is van cruciaal belang voor de terugvindbaarheid. Het aanmaken van testsets die leiden tot een nauwkeurige maar ook zo veel geautomatiseerde verwerking is een dienst die Migrato als geen ander verstaat. De classificatiedienst van Migrato wordt in nauwe samenwerking met de medewerkers en de archief (DIV) medewerkers uitgevoerd. Door het goed uitvoeren van deze voorbereiding worden in de uitvoering resultaten behaald waarbij 80 procent of meer van de nieuw toegevoegde documenten geheel automatisch wordt geclassificeerd.

ECM Migraties
De ECM migratiedienst van Migrato omvat alle activiteiten van voorbereiding tot aan oplevering wat betreft een migratie. Voor de uitvoering van een dergelijk traject heeft Migrato een eigen methodiek ontwikkeld. Hierbij wordt tijdens de uitvoering van het project specifiek aandacht geschonken aan de migratieaspecten. Een migratie kent een aantal functionele en technische uitdagingen. Deze vereisen een goede kennis van de ECM systemen, de regel en wetgeving die van toepassing is, de bedrijfsprocessen en karakteristieken daarvan. Allemaal zaken waar Migrato al jaren ervaring in heeft.

Migrato heeft o.a. de volgende klanten geholpen met het verrijken van hun kennis!