Menu
Menu
Menu

i-talamo

i-talamo – succesvol samenwerken met structuur

I-talamo is een nieuwe speler op het gebied van case management en document management. De focus ligt

I-talamo kan gebruikt worden als modern dynamisch case management systeem. Het slaat documenten op in een dossier waar klanten naar keuze structureel of incidenteel bij betrokken kunnen worden en houdt tevens rekening met de samenhang tussen deze documenten. Daarnaast kan het systeem vaste en flexibele werkprocessen ondersteunen en logged het daarbij alle activiteiten voor het opbouwen van een audittrail.

Door bij de start een projectdossier te openen, hebben medewerkers de beschikking over een webbased gestructureerde informatie opslag en een lijst van activiteiten die nodig zijn om het project tot een succes te maken.

Vanuit dit projectdossier kunnen de medewerkers ook eigen activiteiten definiëren, naast de vooraf vastgelegde activiteiten die bij het projectdossier horen. Door middel van e-mailberichten worden de betrokkenen automatisch gewaarschuwd als de deadline in gedrang komt.

Ook de documentopslag is actief. Mochten er voor een project documenten verplicht zijn (project plan, goedkeuring, etc.) dan waarschuwt het systeem automatisch als deze documenten niet aanwezig zijn.

Als organisatie worden er waarschijnlijk meerdere projecten uitgevoerd. i-talamo leert van haar gebruikers. Taken en documenten die in eerdere projecten zijn ingevoerd worden in toekomstige projecten in overweging gegeven. Bij voldoende ervaringen/informatie gaat het systeem zelfs adviezen geven.

De samenwerking met i-talamo is erop gebaseerd dat de document management en case management toepassing gevuld moet kunnen worden met de juiste en relevante digitale content. De Migrato toepassing wordt ingezet om van de huidige opgeslagen digitale content een opgeschoonde, gestructureerde en geclassificeerde content te maken om zodoende een perfect uitgangspunt te hebben voor de i-talamo gebruikers.

Migrato heeft o.a. de volgende klanten geholpen met het verrijken van hun kennis!