Menu
Menu
Menu

Meer rendement van applicatievernieuwing

Om beter tegemoet te komen aan de wensen en eisen van de digitale maatschappij en aspecten zoals mobielwerken, klantenselfservice en cloud, vernieuwen veel ondernemingen momenteel hun applicatie-omgeving. Dit zowel voor de front- en de backoffice applicaties. Veel aandacht wordt besteed aan de evaluatie van nieuwe applicatiefuncties en de technische mogelijkheden om de investering zo goed en lang mogelijk te gaan benutten. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de creatie van liefst één informatiehuishouding die zoveel mogelijk processen en gebruikers ondersteunt. Geen eigen deelsystemen meer per afdeling of vestiging en vooral geen eigen gegevens opslaglocaties voor medewerkers.

Het vernieuwingsproject bestaat hoofdzakelijk uit de functionele en technische analyse en realisatie van de nieuwe applicaties. Dat laatste is bij een cloudoplossing meer configureren dan implementeren. Na de definitieve selectie en eerste implementatie worden de gebruikers getraind, en dan moet het gebeuren. Voor de gebruikers is de nieuwe omgeving vaak wel even wennen. Maar al doende leert men. Wat de acceptatie van de nieuwe werkomgeving tegenwerkt is als informatie niet kan worden gevonden of niet compleet is. Informatie die in de oude applicatie eenvoudig te vinden was of waarvan de gebruiker wist waar deze op de eigen omgeving was opgeslagen. Nieuwe applicatie hebben niet alleen nieuwe gebruikersfuncties maar vaak ook een andere inrichting en ordening van de in de applicatie opgeslagen informatie. Om de nieuwe functies optimaal tot hun recht te laten komen moet de inhoud (data en objecten) uit de oude omgeving worden aangepast aan de inrichting van de nieuwe omgeving. Het overzetten van datagegevens kan eenvoudig met de Extract, Transform en Load methode waarbij een eventuele remapping en verrijking van de datavelden plaatsvindt. Op dit gebied zijn voldoende tools en kennis beschikbaar.

Bij het overzetten van ongestructureerde informatie (content) is een standaard Lift en Shift overzetting zelden een succes. Wellicht wel vanuit technische oogpunt maar zeker niet vanuit een gebruikersoptiek. Content wordt ontsloten en gevonden op basis van de daarbij behorende metadatagegevens. En deze zijn vaak door de gebruiker zelf gedefinieerd of erg applicatie specifiek. Het overzetten van content naar een nieuwe informatiehuishouding of applicatie vraagt dan ook meer dan een remapping van metadata. Het vraagt allereerst om een (her)analyse van het object voor een juiste objecttypeclassificatie. Daarop aanvullend zal de toevoeging of verrijking van de metadatavelden nodig zijn om deze te laten passen in of bij de nieuwe applicatiefuncties. Tijdens het analyse en verrijkingsproces kan direct een schoning van de content plaatsvinden. Veel content heeft een al dan niet wettelijk bepaalde houdbaarheidsdatum en moet voldoen aan specifieke bewaar- of vernietigingregels. Ook het ontdubbelen van informatie van de diverse persoonlijke opslaglocaties naar één uniform en bedrijfsbrede informatiehuishouding verhoogt de informatiekwaliteit en werkbaarheid. De gebruiker kan er dan van op aan dat de gepresenteerde informatie de meest actuele en juiste informatie is.

Al de bovengenoemde zaken zijn van nog meer belang als het gaat om de ondersteuning van klantenselfservice applicaties. De klant wil alleen een transactie doen of iets opvragen en is totaal niet geïnteresseerd in de achterliggende informatiestructuur. Als het niet snel, eenvoudig en compleet wordt gepresenteerd dan haakt hij al snel af.

Applicatievernieuwing ongeacht of het nu de ondersteunende informatievoorziening is zoals SharePoint, ECM, Office 356 of Alfresco, of primaire applicaties zoals HRM, Contractmanagement, Financiële administratie en CRM, biedt de gebruikers en de klanten meer waarde en gebruiksgemak als de in de applicatie aanwezige informatie actueel en optimaal is. Migrato weet dit als geen ander en heeft de kennis, hulpmiddelen en niet onbelangrijk, de ervaring om dit samen met u te realiseren. Wij zijn u graag van dienst.

This entry was posted in Blog, Nieuws. Bookmark the permalink.

Xillio software heeft o.a. de volgende klanten geholpen met het verrijken van hun kennis!