Menu
Menu
Menu

MICT

Met de Migrato Intelligente Content Transformatie – Van A naar B(eter)
Contentmigraties kunnen om een diversiteit van redenen nodig zijn. Soms is het de upgrade naar een nieuwe versie, het gaan gebruiken van een nieuwe financiële toepassing of het toekennen of verrijken van metadata. De brontoepassing kan een Fileshare zijn, een SharePoint site of een AFAS inrichting. Voor Migrato maakt het in principe niet uit welke toepassing het bronsysteem is en welke het doelsysteem is. De migratie bestaat uit de stappen import in de uniforme Migrato tooling, de bewerkingen op de content die nodig zijn en de export naar het doelsysteem. Alles volledig traceerbaar en met rapportages die een 100 procent garantie geven.

Uniform Data Model
Migrato maakt gebruik van een Uniform Data Model voor het tijdelijk opslaan van de contenteigenschappen uit de bronsystemen. De impact voor de medewerkers wordt hiermee geminimaliseerd. Ze kunnen tot het laatste moment gewoon doorwerken en dan met een volledig ingerichte nieuwe omgeving aan de slag. Het data model maakt het ook mogelijk dat de eigenschappen (metadata) volledig kunnen voorbereid op de nieuwe inrichting. Zo kunnen ook twee verschillende bronnen makkelijk worden samengevoegd, geoptimaliseerd en gereed gemaakt voor export naar één doelsysteem.

Migrato heeft o.a. de volgende klanten geholpen met het verrijken van hun kennis!