Menu
Menu
Menu

Van ongestructureerd naar AVG proof

Van ongestructureerd naar AVG proof

Jarenlange informatieopslag door gebruikers kan leiden tot grote verzamelingen “ongestructureerde” informatie op pc’s, netwerkschijven, in mailboxen, in SharePoint bibliotheken en zelfs in document- en content management systemen.

Wilt of moet u in het kader van de nieuwe AVG/GDRP richtlijnen weten wat u op deze opslaglocaties  aan ongestructureerde informatie heeft staan en welke beheersmaatregelen u hiervoor moet nemen, dan biedt Migrato u hiervoor specifieke software en diensten.

De analyse
De Migrato Intelligent Content Classificatie (MICC) software leest en analyseert alle leesbare informatie over en uit de opgeslagen bestanden en geeft u inzicht in:

  • de informatieverzameling en de inhoud: de opslagstructuur en -opbouw, de omvang, het soort, de leeftijd, de mutatiegraad, het aantal dubbelen en nog veel meer statistische informatie.
  • de ontsluiting van de informatie: het metadata gebruik en de kernwoorden in de bestandspaden, foldernamen en bestandsnamen.
  • de inhoud van alle bestanden: woordgebruik, woordfrequentie en inhoudelijke documentdata.
  • de aanwezigheid van algemene persoonsgegevens: persoonsnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, IP4 adres, BNS-nummer, IBANnummer, paspoort/ID-nummer.
  • de aanwezigheid van te selecteren bijzondere persoonsgegevens: medisch, juridisch en andere AVG relevante woorden of gegevens.
  • de aanwezigheid van door u gedefinieerde informatie of woorden: klantnummer, contractnummer, relatienummer, patiëntennummer, studentnummer of sector specifieke termen.
    De Migrato software ziekt en analyseert wat u wilt; als gerichte enkelvoudige actie of in allerlei te definiëren prioriteiten en combinaties.

Het resultaat
Het resultaat van de analyse, in combinatie met voor u van toepassing zijnde detectie en selectieregels, aangevuld met onze ervaring uit vele andere analyseprojecten, geeft u aan compleet overzicht van wat u heeft en welke bestanden aandacht vereisen. Aandacht in de zin van vernietiging, veiligstelling, secure archivering, verplaatsing naar een andere beheeromgeving, etc. Hiervoor ontvangt u daarvoor samengestelde signaallijsten of bestanden. Migrato levert u de stuurinformatie waarmee u de verdere stappen, eventueel automatisch, kan uitvoeren. Het eindresultaat is dat u weet wat u heeft, waarom u het mag hebben en waar het staat. AVG proof; gevalideerd en gedocumenteerd.

Veiligheid
Ter voorkoming van iedere risico van datalekken vindt de analyse bij u in huis plaats. Migrato komt naar u toe met de benodigde analysesystemen, -software en deskundige medewerkers. Uw informatie blijft bij u in huis en er wordt geen gebruik gemaakt van externe systemen, applicaties of opslagcapaciteit.

Referenties
Migrato heeft met haar software in het afgelopen jaar meer dan 100 miljoen bestanden inhoudelijk geanalyseerd en geclassificeerd of gecontroleerd op AVG gevoeligheid. De Migrato kennis en software wordt ook ingezet voor documentanalyse- en -classificatie als voorbereiding voor een contentmigratie.

Migrato heeft o.a. de volgende klanten geholpen met het verrijken van hun kennis!