Menu
Menu
Menu

Voor wie

Voor wie…

Migrato helpt alle organisaties waarbij de beschikbaarheid van content (documenten en gegevensbestanden in welke digitale vorm dan ook) van belang is voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen.

Migrato kan helpen bij onder andere de volgende vraagstukken

  • Content staat overal, op fileshare, lokale schijf, diverse ECM systemen in het (elektronisch) archief.
  • Medewerkers spenderen veel tijd in het zoeken naar de juiste informatie. En als ze iets gevonden hebben weten ze eigenlijk nooit zeker of het de juiste (laatste) versie is.
  • We voldoen niet aan de compliance eisen. Instanties hebben ons al gewaarschuwd.
  • We maken maar voor minder dan de helft gebruik van de functionaliteit zoals door de software geboden.
  • Nieuwe documenten worden niet altijd goed geclassificeerd. Zo staat het wel ergens, maar niemand weet meer waar.

ECM toepassingen
Migrato en de gebruikte software kan gekoppeld worden aan onder meer de volgende ECM systemen; EMC Documentum, IBM FileNet, Open Text, HummingBird, Sharepoint, Fileshares, Lotus Notes, Exchange servers, Vignette, Oracle, Sitecore en nog vele andere ECM toepassingen.

De business case

Migrato heeft een ROI calculator ontwikkeld die op basis van enkele vragen over de huidige en gewenste situatie een indicatie geeft van de benodigde investering en van de verwachte baten in kennisverrijking, effectiever gebruik van arbeidstijd en ICT kosten. Deze exclusieve ROI calculator is gebouwd op basis van de ervaringen in de migraties van de afgelopen jaren. Een eerste indicatie over de haalbaarheid kan zodoende al in een eerste gesprek duidelijk worden.

De voordelen van een Migrato migratie
Een door Migrato uitgevoerde migratie helpt niet alleen de ICT manager met een beheer probleem betreffende de verouderde ECM systemen. De voordelen van een door Migrato uitgevoerde migratie betreft ook;

  • De Proceseigenaar omdat de medewerkers efficiĆ«nter en effectiever een bedrijfsproces kunnen afwerken.
  • De Compliance Officer omdat het nieuw ingerichte ECM archief voldoet aan de wet en regelgeving van externe instanties als AFM, DNB, Belastingdienst, etc.
  • Het verbeteren van klantprocessen en interactie met de eindklant doordat alle benodigde klantspecifieke informatie nu centraal beschikbaar is.

Continue verbeteren
De Migrato migratie implementaties zijn niet voor eenmalig gebruik. Ook nadat de oude systemen zijn geconverteerd, blijft de migratie software zijn waarde behouden. Nieuwe content wordt door de migratie software herkend, automatisch geclassificeerd en toegevoegd. Zo blijft de omgeving naar de toekomst ook georganiseerd en wordt de medewerker optimaal ondersteund.

Migrato heeft o.a. de volgende klanten geholpen met het verrijken van hun kennis!